haberL haberR
0 facebook twitter googleplus

BJK GS canlı izle (Lig TV canlı izle)

Ana Sayfa » Süper Lig » BJK GS canlı izle (Lig TV canlı izle) haberi
22 Eylül 2013 Pazar, 16:42
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası dev bir derbiye sahneye oluyor. Lider Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlıyor. Beşiktaş'ta hedef 5'te 5 yapıp rakibiyle araya daha da açmak. Galatasaray ise kötü gidişe dur demek istiyor.
BJK GS canlı izle  (Lig TV canlı izle)
Bu dev mücadeleyi karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren bugun.com.tr 'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

İlk 4 haftada puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip Beşiktaş ile namağlup Galatasaray karşı karşıya. 19.00'da başlayan dev maçta Fırat Aydınus düdük çaldı.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

DEV MAÇTA İLK 11'LER 

BEŞİKTAŞ: Tolga, Serdar, Sivok, Escude, Motta, Hutchinson, Veli, Fernandes, Gökhan, Olcay, Almeida

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Gökhan, Hakan, Melo, Selçuk, Engin, Sneijder, Burak, Umut

333. RANDEVU

89 yıllık rekabette Beşiktaş ile Galatasaray arasında bugüne kadar 332 maç oynandı, bunların 116’sini Cim-Bom, 105’ini ise Kartal kazandı. 111 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde yapılan 110 maçın 39’unu sarı-kırmızılılar kazanırken, 30’u ise siyah-beyazlıların oldu. 41 müsabaka ise berabere tamamlandı. Beşiktaş, ezeli rakibiyle yaptığı son 6 maçı da kazanamazken, Galatasaray üç galibiyet aldı, üçü de eşitlikle sonuçlandı.

4 SAVCI GÖREV YAPACAK

Beşiktaş ve Galatasaray arasında Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbide, 4 spor savcısı görev yapacak. Stadyum içi ve dışındaki tüm olumsuz davranışlar takip edilecek. Derbi maç için tam 77 bin bilet satıldı.


Spor To­to Sü­per Lig’de yeni se­zo­nun ikinci bü­yük der­bi­si  Be­şik­taş ve Ga­la­ta­sa­ray ara­sın­da Olim­pi­yat Sta­dı’nda oy­na­na­cak. İki bü­yük ku­lü­bün koz­la­rı­nı pay­la­şa­ca­ğı maç için en üst se­vi­ye­de gü­ven­lik ön­lem­le­ri alın­dı.

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de An­ka­ra’da ya­pı­lan Spor­da Şid­det ve Dü­zen­siz­li­ğin Ön­len­me­si Ça­lış­ta­yı’nda tri­bün­ler­de olay çı­ka­ran­la­rın sav­cı­lar ta­ra­fın­dan tes­pit edil­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tı. Dev der­bi için stad­yum için­de ve dı­şın­da gö­rev ala­cak sav­cı sa­yı­sı­nın 4 ola­rak be­lir­le­ndi­ği öğ­re­nil­di.

TRİ­BÜN­DE TA­RAF­TAR Gİ­Bİ

Der­bi­de gö­rev alan sav­cı­la­rın kim­lik­le­ri­ni giz­le­yip bi­let ala­rak tri­bün­de yer ala­cak­la­rı bil­di­ril­di. Sav­cı­la­rın, sa­ha için­de ve dı­şın­da kar­şı­la­şı­lan her tür­lü olum­suz ola­yı not ala­ca­ğı ve maç­tan son­ra in­ce­le­­me ya­pıp ge­rek­li gö­rül­dü­ğü tak­dir­de so­ruş­tur­ma yü­rü­te­ce­ği kay­de­dil­di.

Sav­cı­la­rın, Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­ne des­tek ve­ren Be­şik­taş ta­raf­tar grup­la­rın­dan Çar­şı’ya odak­la­na­ca­ğı belirtildi. Si­ya­si slo­gan ve te­za­hü­rat­larla dik­kat çe­ken grup, 77 bin ki­şi­nin bi­let al­dı­ğı maçta sav­cı­la­rın dik­kat ede­ce­ği ta­raf­tar­lar ola­rak yo­rum­lan­dı.

Sİ­YA­Sİ SLO­GA­NA CE­ZA

Bu se­zon ilk kez uy­gu­la­nan spor sav­cı­la­rı uy­gu­la­ma­sı ile ön­ce­ki haf­ta­lar­da ta­raf­tar­la­ra bir­çok ce­za­i iş­lem ya­pıl­dı. En son ola­rak Ada­na De­mirs­por-Ga­zi­an­tep Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por ara­sın­da oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da, Ada­na De­mirs­por­lu bir ka­dın ta­raf­tar, aç­tı­ğı “Sa­ha­la­rı hack­le­dik. Red­hack” dö­vi­zi si­ya­si içe­rik­li ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le spor mü­sa­ba­ka­la­rı sey­rin­den men ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.

Der­bi maç­la­rın­da ra­kip ta­kım ta­raf­ta­rı­nın tri­bün­le­re alın­ma­ya­ca­ğı se­zon ba­şın­da ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tı. G.Sa­ray ta­raf­ta­rı­nın tri­bün­le­re alın­ma­ya­ca­ğı ve bi­let sa­tı­şı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı ifa­de edil­di. Ay­rı­ca karşılaşma bo­yun­ca olim­pi­yat stad­yu­mun­da­ki tüm gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın ak­tif ola­ca­ğı ve maç bo­yun­ca tri­bün­le­rin ta­ma­mı­nı ka­yıt al­tı­na ala­ca­ğı vur­gu­lan­dı.

SON 1000 BİLET KARTAL YUVASINDA

Beşiktaş, Galatasaray ile yapılacak derbi maç öncesi taraftarları bilet kazanmak için Kartal Yuvası mağazalarına çağırdı. Derbi karşılaşması için kalan son 1000 biletin Kartal Yuvası mağazalarından tek seferde 250 lira ve üzeri alışveriş yapan taraftarlara hediye edileceği duyuruldu. Bu durum, aynı zamanda Beşiktaş taraftarının 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nın tamamını dolduracağının işareti oldu.

KARTAL REKORU KIRIYOR 

Beşiktaş, derbiyle seyirci rekorunu da kıracak. 2003-04 sezonunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 70 bin 125 taraftar maçı takip etmiş ve bu rakam lig tarihinde derbi seyirci rekoru olarak kayıtlara geçmişti. Yarınki derbiyi ise 77 bin civarında taraftarın takip etmesi bekleniyor. Söz konusu bu rakam lig tarihinde derbi seyirci rekoru olacak. Bilet gelirinin şimdilik 4 milyon lira olduğu belirtildi.

FERNANDES DERBİYE ŞÜPHELİ

Beşiktaş'ta Fernandes’in takımdan ayrı olarak çalışması ve derbideki durumunun belirsiz olması moralleri bozdu.Portekizli yıldızın, bir dizi testlere tabi tutulacağı ve derbideki durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

OLİMPİYAT’TA FESTİVAL

Beşiktaş taraftar grubu Forza Beşiktaş'ın (Çarşı) birlikte hazırladığı organizasyonla, Galatasaray derbisi öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir festival alanı kurularak, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.Grubun basın sözcüsü “Festivalin ana özetide sosyal medya olacak. Sosyal medya uzerınden 30 milyon kişiye sürekli bilgi aktarımı olacak. Festivalin genel kapsamını müzik ve eğlence oluşturuyor. Spor zaten saha da oynanacak.En büyük amacımız inanların kaliteli vakit geçirmesini sağlamak” diye konuştu

Desibel rekoru için çağrı var

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisinde desibel rekoru kırılmasını istedi. Taraftarlardan, 2007-08 sezonunda Liverpool’un 2-1 yenildiği karşılaşmada yapılan 132 desibellik rekorun kırılması için Siyah-Beyazlı taraftarlara çağrı yapıldı. Olimpiyat Stadı’nda yarın By Sound firması tarafından desibel ölçümü yapılacağı belirtildi.